Hakkımızda

Merkezimizin Tarihçesi 

Üniversitemizin Rektörlüğüne bağlı Merkezimiz 19 Ağustos 2009 tarih ce 27324 sayılı Resmi Gazete’deki ilanı ile kurulmuştur. 2010-2011 Eğitim –Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 7/7/2009 tarih ve 80 sayılı kararında belirlenen şartlarda, eğitim Fakültesi Mezunu olmadığı halde Pedagojik Formasyon Sertifika Programında mezun olarak Milli EğitimBakanlığına bağlı kurumlarda öğretmen olarak atanabilecek durumda olanlar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın belirlediği esaslara göre 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 dönemlerinde Pedagojik Formasyon Sertifika Programı açılmıştır.Ayrıca Merkezimiz kurulduğu tarihten bu güne kadar Üniversitemiz Fakülteleriile birlikte seminer, kurs ve sertifika programları düzenlenmektedir. 

1.1. MİSYON VE VİZYON 

Misyonumuz, Üniversitemizin eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunduğu alanlarda evrensel nitelikte özgün bilgi üretmek; Üniversitemizin sahip olduğu toplımsal sorumluluk bilinci ile bu bilgiyi toplumun diğer grupları ile paylaşmak; ömür boyu eğitim bilincini yaygınlaştırmak; dünyanın geri kalan kısmıyla aynı bilgi ve becerilere sahip bir toplumun gelişimine katkıda bulunmak; her yaştan ve meslek grubundan insanın yararlanabileceği eğitim programları düzenlemek; ülkenin yetişmiş insan ihtiyacına cevap vermek. Vizyonumuz, uzun bir tarihsel geçmişe ve saygın bir kurumsal kimliğe sahip olan 

Üniversitemizin; 

-Toplumun her kesimine eğitim verebilme imkanına sahip, 

-Eğitim, öğretim ve toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunabilen, 

-Eğitim faaliyetlerimizekatılanlara teori ve beceri birleştirmelerini saplayacak eğitim verebilen, 

-Üniversitemizin etik kurallarından, kalite ve standartlarımızdan taviz vermeden eğitimi sürdürebilen,

-Ulusal ve uluslararası tanınırlığa ve itibara sahip bir sürekli eğitim merkezi olmak.Merkezimizin Temel Değerleri 

-Sürekli öğrenmeyi bir yaşam ilkesi haline getirmek ve bu bilinci yaygınaştırmak, 

-Sürekli öğrenmede yaş, cinsiyet, meslek farklarını önemsiz olduğu gerçeğini benimsetmek.

-Üretilen bilgiyi toplumla paylaşmak,

-Toplumu ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak,

-Bilimsel özgürlüğü desteklemek,

-Akademik özerkliği desteklemek,

-Eleştirisel düşünceyi desteklemek,

-Demokrasi ve insan haklarına saygılı olmak,

-Merkezimizin tüm bileşenlerini kapsayan katılımcı yönetim anlayışını etkin kılmak.

İletişim ve Adres Bilgileri

İstanbul Fatih Kalenderhane

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi İstanbul Fatih Kalenderhane

Şimdi Arayın

0850 346 10 25

Numaranızı bırakın, sizi arayalım!

Bilgi Talep Formu

İndirimli kurslardan ücretsiz haberdar olun

Kurs Bilişim A.Ş. - Tüm hakları saklıdır © 2014-2017